2012-11-29

KONPETENTZIA DIGITALAREN OINARRIZKO MARKOA

Konpetentzia Digitalaren Oinarrizko Markoa


ISEI-IVEI-k, Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko euskal erakundea, ikasleen Informazioa Tratatzeko eta Teknologia Digitala Erabiltzeko Konpetentzia zehazten duen Marko teorikoa argitaratu du. Lan hori Berritzegune Nagusiko aholkulariekin elkarlanean gauzatu egin da.
Konpetentzia Digitalak, zeharkako konpetentzia  izanik, berebiziko garrantzia du Oinarrizko Gaitasunen garapenean eta Bizialdi Osoan Zeharreko Ikaskuntzaren erronkan. Hortaz, Marko teoriko hau ondorengo urteetan burutuko den Ebaluazio Diagnostikoaren oinarri bilakatuko da. Izan ere, ikasturte honetan, 2012-2013an, Proba Pilotua egingo da ikastetxe batzuetan, Lehen Hezkuntzako 4. maila zein Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleekin; eta hurrengoan 2013-2014an ikastetxe guztietako LH4. mailako eta DBH 2. mailako ikasle orori egingo zaio


 

Marco de la Competencia Digital para la CAPV


El Instituto Vasco de Evaluación e Invetsigación ISEI-IVEI en colaboración con el Berritzegune Nagusia acaba de publicar el Marco de la Competencia Digital para la Evaluación Diagnóstica. Esta publicación quiere servir de referencia para desarrollar la Competencia en el Tratamiento de la Información y la Competencia digital en el alumnado de las enseñanzas obligatorias. Sin duda, es ésta una de las competencias transversales clave para el logro de las otras competencias básicas, y fundamental para el aprendiizaje a lo largo de la vida de nuestro alumnado nativo digital.  
La Competencia Digital va a ser evaluada próximamente en el alumnado de 4º de E. Primaria y de 2º de E. Secundaria. Concretamente, durante este curso se realizarán varias pruebas piloto en algunos centros; y en el curso  2013-2014 se aplicará la prueba a todo el alumnado de los niveles 4º de E. Primaria y 2º de la E. Secundaria

VER PUBLICACIÓN

No hay comentarios: